Lilit Hovhannisyan - Gnchu
terabithia
Gnchu
26626438_500_500.jpg
PaĆ­s: terabithia Terabithia

Cantante: Lilit Hovhannisyan

PosiciĆ³n final: 8Āŗ, 112 puntos

Pos. semifinal: 7Āŗ, 79 puntos

AtlasvisiĆ³n 30

Ā« Mahabbat

Khochu stat zvezdoy Ā»

VĆ­deo

Letra

Yerbek el chyem asi yerbek
Srtis vra drel ei mi mets koghpek
Isk hima kyanks arrants kyez
Charzhe angam mi kvorr kopek

Gnchuhi kvo mayry mi angam
Gushakets chakatagirs
Na asats herru man chgam
Bakhts du yes im koghkin yes

Gnchuhi kvo mayry mi or
Gushakets chakatagirs
Bayts inchu chasats na indz, vor
Du ansirt u anhogi yes

Mayrd, vor giti, giti, giti, tye du ov yes
Akhr, na piti, piti, piti indznits het paher kyez

Im sirats tghan gnchu e
U chyem haskanum inchu e
Sirty im nran yntrel
Dzerrkn e im aysor khndrel

Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na, ney
Na-na, ney, na-na, na, ney

Akh, na-na, ney, na-na, na-na, ney, na, ney

Aghjikner ay ayn pvoghotsov
Tesek na eli galis e
Chtvoghnek miayn yerkusov mnank
Sirty im lalis e

Aghjikner ay ayn pvoghotsov
Tesek na eli galis e
Chtvoghnek mnank yerkusov
Ahits kheghch hogis lalis e

Mayrd, vor giti, giti, giti, tye du ov yes
Akhr, na piti, piti, piti indznits het paher kyez

Im sirats tghan gnchu e
U chyem haskanum inchu e
Sirty im nran yntrel
Dzerrkn e im aysor khndrel

Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na, ney
Na-na, ney, na-na, na, ney

Akh, na-na, ney, na-na, na-na, ney, na, ney

Goghatsyel indz pakhtsrel e na
Ashkharhits indz taktsrel e na
Heto tvoghel herratsyel e
Ibr indznits neghatsyel e na
Isk hima bolors miasin

Goghatsyel indz pakhtsrel e
Goghatsyel kyez pakhtsrel e
Ashkharhits indz taktsrel e
Ashkharhits kyez taktsrel e

Heto tvoghel herratsyel e
Heto tvoghel herratsyel e
Ibr indznits neghatsyel e
Ibr kyeznits neghatsyel e

Mayrd, vor giti, giti, giti, tye du ov yes
Akhr, na piti, piti, piti indznits het paher kyez

Im sirats tghan gnchu e
U chyem haskanum inchu e
Sirty im nran yntrel
Dzerrkn e im aysor khndrel

Im sirats tghan gnchu e
U chyem haskanum inchu e
Sirty im nran yntrel
Dzerrkn e im aysor khndrel

Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na, ney
Na-na, ney, na-na, na, ney

Akh, na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na-na, ney, na
Na-na, ney, na-na, na, ney
Na-na, ney, na-na, na, ney

Akh, na-na, ney, na-na, na-na, ney, na, ney
Hopa

Comentarios